welkom bij juristnet opleidingen

 

DIT ZIJN DE OPLEIDINGEN DIE VIA EEN LEERWERK OVEREENKOMST LEIDEN TOT ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP, FRANCHISE OF EEN BAAN IN VASTE DIENST. OPLEIDING EN TRAINING VOOR MENSEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT 50 PLUSSERS, WAJONG EN WIA GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKTEN VIA UWV OF WMO OF REINTEGRANTEN VAN ANDERE FAILLIETTE BEDRIJVEN, MET ONTSLAG BEDREIGDE PERSONEN VAN FAILLIETTE THUISZORG, BANKEN EN ANDERE BEDRIJVEN DIE ONDERUIT ZIJN GEGAAN DOOR MISMANAGEMENT EN HOBBY MANAGEMENT

OPLEIDING EN TRAINING OPLEIDINGEN:

OPLEIDING VOOR OPLEIDERS    zie http://www.juristnet.nl